Ugradnja implantata je bezbolna hirurška procedura i zahvaljujući upotrebi anestetika prilikom intervencije se ne oseća bol. Period posle ugradnje implantataje takodje obično protiče bezolno. Bol se nakon ugradnje implantata retko javlja i najčešće kod većih i složenijih intervencija . Obično samo prvog  dana i dobro se kontroliše upotrebom analgetika.U zavisnosti od kompleksnosti slučaja i broja implantata koji se ugrađuju,intervencija traje između trideset minuta i dva sata.

Do skoro implantati su bili  skupa investicija i veliki broj pacijenata je odustajao od ugradnje upravo zbog toga. Cene su sada značajno niže, prvenstveno zahvaljujući povećanoj produkciji implantata u svetu a to je dovelo i do unapredjenja implantnih sistema. Ugradnja premijum brend implantata koje koristimo  košta 400 do 600 eura u  zavisnosti od izabrane vrste implantata za datu kliničku situaciju i njihovog broja. Takođe treba napomenuti da su u nekim slučajevima potrebne dodatne  intervencije koje podrazumevaju ugradnju veštačke kosti ili  korekciju mekih tkiva .

Moguće je postaviti implantat umesto jednog zuba, a estetski učinak je izvanredan. Najčešće se ugradjuje implantat odmah nakon vađenja zuba, u istoj seansi. Potrebno da znate da ukoliko ne postoji dovoljno kosti oko zuba koji je predviđen za vađenje ili ako je infekcija zahvatila kost oko zuba, prvo se mora uraditi priprema koštanog  i mekog tkiva. Kada tkivo zaraste, implantat se ugrađuje a svim slučajevima  dobijate privremenu nadoknadu za izvadjeni zub .

Nano kompoziti su najkvalitetniji materijal za zubne ispune-tzv plombe. U našoj ordinaciji njih  isključivo koristimo ali to ne utiče na cene  – od 20eura za manje , jednopovršinske ispune do 30 za tropovršinske i veće rekonstrukcije.

Koristimo Ivoclar keramičke sisteme za metalne i bezmetalne krune.Ivoclar  E max bezmetalne krune koštaju 200 eura a keramika na metalnoj osnovi je  100 eura.  U cenu je uračunata i izrada privremenih kruna . Cena E max keramičkih faseta je 250 eura.

 Potrebna su dva implantata koji  se postavljaju tako da budu nosači mosta mosta i nadoknađuje se više zuba. Pregledom i rendgen snimanjem  možemo utvrditi  koje je rešenje najbolje za Vas.

Jako često totalna proteza, usled gubitka koštanog tkiva, postaje nestabilna. To se dešava  češće sa donjom protezom nego sa gornjom. Moguće je ugraditi implantate koji će se povezati sa postojećom protezom  i omogućiti Vam da ponovo govorite i žvaćete kao što ste mogli sa svojim zubima. Minimum se ugradjuju dva imlantata i cena je 950 eura

Hitne intervencije su uvek prioritet i svi naši pacijenti mogu pozvati našu ordinaciju i zakazati prijem u toku dana . Isto važi i za neradne i dane praznika , telefonski pozivi su preusmereni i svi naši pacijenti imaju stalno otvoren kontakt sa nama i sigurnost da će biti adekvatno zbrinuti.   Beldent Stomatološka ordinacija Beograd

Izbeljivanje zuba se vrši na dva načina. Pvi način podrazumeva izbeljivanje u ordinaciji  pri čemu koristimo i laser.  Seansa  u proseku traje  45 minuta. Cena je 120 eura  . Moguće je uraditi i  kućno izbeljivanje uz  izradu individualnih providnih  folija u koju se stavlja gel za izbeljivanje. Folije se nose tokom noći ,  tretman traje u proseku sedam do deset  dana i njegova cene je 100 eura .  Tretman se može ponoviti posle šest ili više meseci i time se održava postignuti rezultat . Savremeni sistemi za beljenje su potpuno sigurni i bezbedni ali pod uslovom da se pravilno primenjuju od strane obučenih profesionalaca.    Beldent Stomatološka ordinacija Beograd

Postoji, i ono je vrlo jednostavno. Bruksizam, odnosno škrgutanje zubima je nevoljna radnja koja se dešava u toku sna i može izazvati velika oštećenja zuba i viličnog zgloba. Radi se o refleksnoj radnji koja je sve više izražena i sve veći broj ljudi pati od nje Da bi se taj refleks prekinuo, potrebno je uzeti otisak i  izraditi individualnu foliju koja se nosi u toku noći .Cena ove folije je 50 eura. Terapijski je efikasno i udobno za pacijenta budući da se higijena održava normalno  a debljina folije je samo 1  mm i svi pacijenti brzo i lako privikavaju. Nošenje folija  utiče na  relaksiranost misića lica i time Vaš san postaje bolji i kvalitetniji.   Beldent Stomatološka ordinacija Beograd

U domenu savremene stomatologije naša ordinacija se nalazi u samom vrhu što možete videti kroz prezentovane radove na sajtu , u dokumentovanim protokolima i po velikom broju  zadovoljnih pacijenata .Naše cene su veoma pristupačne i krajnje korektne ali ne bismo želeli da samo to ističemo kao glavnu komparativnu prednost. Uvek se trudimo da za svakog pacijenta napravimo najbolji plan terapije koji je istovremeno za njega i finansijski najpovoljniji . Cene za pojedine intervencije su ovde date a i na prom pregledu dobijate tačan predračun svih troškova.   Beldent Stomatološka ordinacija Beogr

INVISALING tretman providnim folijama se koristi za ispravljanje položaja prednjih zuba i tretman traje nekoliko meseci. Najčešće se rade 5 do 6 folija , cena pojedinačne folije je 70 eura . U poredjenju sa drugim metodama ispravljanja zuba je najprihvatljiviji ali se mora  pregledom postaviti indikacija za ovaj tretman.  Pregled je besplatan i možete ga zakazati telefonom . Beldent Stomatološka ordinacija Beograd

Implantati nove generacije traju u proseku dvadeset do dvadeset i pet godina, uz odgovarajuću higijenu koja je neohodna. Vek trajanja može biti i duži ali morate znati da postoje brojni faktori koji mogu tokom godina uticati na trajnost implantata, kao što je atrofija vilice i gubitak koštane mase ili parodontopatija. Nakon ugradnje implantata pružamo Vam detaljnu obuku u održavanju higijene i dajemo  praktične savete kako da uz redovne kontrole produžite vek Vaših implantata. Svakako da naše dugogodišnje iskustvo u ugradnji implantata i praćenje pacijenata sa implantatima ima veliku vrednost u saradnji i ostvarivanju zajedničkih ciljeva.    Beldent Stomatološka ordinacija Beograd

Implantati koje koristimo su najnovije  generacije i imaju izuzetno visoku biokompatibilnost, tako da je rizik od odbacivanja jako nizak. Ugradnja se odvija uz precizno planiranje po strogo kontrolisanoj sterilnoj proceduri, a o stručnosti našeg tima govori podatak da je procenat uspešnosti izuzetno visok , čak 98 procenata u poslednjih 15 godina .   Beldent Stomatološka ordinacija Beograd

Sigurnost u radu i bezbednost naših pacijenata je uvek prioritet. Zaštita je maksimalna jer upotrebljavamo apsolutno sterilne instrumente i sav prateći pribor .Takodje se izmedju pacijenata obavlja dezinfekcija svih radnih površina i upotrebljavaju se svi potrošni materijali u pakovanju za jednokratnu upotrebu. Sterilizacija se obavlja svakodnevno, pod nadzorom iskusnog i stručnog osoblja upotrebom najnovije tehnologije. Više o tome možete saznati u odeljku Nove Tehnologije gde se detaljnije opisuje proces sterilizacije.   Beldent Stomatološka ordinacija Beograd

U našoj ordinaciji je uvek prijatan ambijent i atmosfera, tako da ćete osetiti punu pažnju i brigu tokom intervencije. Ne postoji užurbanost i istovremeni rad na više pacijenata koji najćešče dovodi do stresa , neželjenih situacija i propusta. Vi ste uvek u centru pažnje i efikasno , uz minimalno potrebno vreme ćemo uraditi kompletan tretman. Bezbolnost zahvata i pažljivost u radu je uvek naš prioritet jer znamo koliko znači poverenje koje nam ukazujete . Poznata je činjenica da strah od stomatološke intervencije ima uzrok u lošim prethodnim iskustvima i ne treba da Vam je neprijatno zbog takvog osećanja . Budite uvereni da će poseta našoj ordinaciji za Vas biti prijatno iskustvo i da ćete kao i mnogi naši pacijenti vrlo brzo prevazići strah i nelagodnost.   Beldent Stomatološka ordinacija Beograd