Lečenje kanala korena

//Lečenje kanala korena
Lečenje kanala korena 2017-08-03T14:48:55+00:00

Lečenje kanala korena je potrebno uraditi  kada je zub oboleo i reaguje na toplotne nadražaje i pritisak.

Lečenje se izvodi postupkom koji je efikasan i bezbolan. Mehanički, Ni-Ti instrumentima se obrađuje kanal korena i dezinfikuje savremenim medikamentima. Prošireni i izlečeni kanal se ispunjava biokompatibilnim ispunom i definitivno zatvara. U zavisnosti od kompleksnosti zuba koji se leči tretman se radi u jednoj ili više poseta. Ovako lečeni zubi imaju trajnost kao i ostali zubi ukoliko se nakon lečenja uradi adekvatna restauracija ili kruna na njima. Najčešće se posle lečenja  ojačavaju fiberglas nadogradnjom  i ispunjavaju adhezivno povezanim kompozitom  pre definitivne rekonstrukcije. Precizni aparat za odredjivanje dužine kanala korena /apex lokator / ,nisko emisiona radiografska snimanja i mašinski proširivači su od velike koristi i doprinose skraćenju vremena tretmana.

PRE

POSLE