Cene implantata su povoljne , prvenstveno zahvaljujući povećanoj produkciji implantata u svetu a to je dovelo i do unapredjenja implantnih sistema. Ugradnja premijum brend implantata koje koristimo  košta 400 do 600 eura u zavisnosti od vrste implantata.

Nano kompoziti su najkvalitetniji materijal za zubne ispune-tzv plombe. U našoj ordinaciji njih  isključivo koristimo ali to ne utiče na cene  – od 20 eura za manje , jednopovršinske ispune do 30 eura za tropovršinske i veće rekonstrukcije.

Koristimo Ivoclar keramičke sisteme za metalne i bezmetalne krune.Ivoclar  E max bezmetalne krune koštaju 200 eura a keramika na metalnoj osnovi je  100 eura.  U cenu je uračunata i izrada privremenih kruna . Cena E max keramičkih faseta je 250 eura.

Totalna proteza, usled gubitka koštanog tkiva vremenom postaje nestabilna. To se dešava  češće sa donjom protezom nego sa gornjom. Ugradnjom implantata koji  se povezuju sa postojećom protezom  dobija se njena stabilnost  . Minimum se ugradjuju dva imlantata i cena je 900 eura

Izbeljivanje zuba se vrši na dva načina. Prvi je izbeljivanje u ordinaciji  pri čemu koristimo i laser.  Seansa  u proseku traje  45 minuta. Cena je 120 eura  . Kućno izbeljivanje uz  izradu individualnih providnih  folija u koju se stavlja gel za izbeljivanje. Folije se nose tokom noći ,  tretman traje u proseku sedam do deset  dana i njegova cene je 100 eura . Savremeni sistemi za beljenje su potpuno sigurni i bezbedni ali pod uslovom da se pravilno primenjuju od strane obučenih profesionalaca.    Beldent Stomatološka ordinacija Beograd

INVISALIGN tretman providnim folijama se koristi za ispravljanje položaja prednjih zuba i tretman traje nekoliko meseci. Najčešće se rade 5 do 6 folija , cena pojedinačne folije je 80 eura . U poredjenju sa drugim metodama ispravljanja zuba je najprihvatljiviji ali se mora  pregledom postaviti indikacija za ovaj tretman.  Pregled je besplatan i možete ga zakazati telefonom . Beldent Stomatološka ordinacija Beograd

cenovnik
pregled i konsultacija su besplatni
Ekstrakcija zuba 3,000.00 rsd
Hirurška ekstrakcija zuba 4,500.00 rsd
Resekcija korena zuba 8,000.00 rsd
Disekcija zuba 5,000.00 rsd
Kretaža paradoncijuma u l. anesteziji 3,000.00 rsd
Ultrazvučno uklanjanje konkremenata 2,500.00 rsd
Kompozitni ispun-jednopovršinski 3,000.00 rsd
Kompozitni ispun-dvopovršinski 3,200.00 rsd
Kompozitni ispun-rekonstrukcija zuba 3,500.00 rsd
Kompozitni ispun + fiberglas 4,500.00 rsd
Kompozitni ispun + GJC (sendvič tehnika) 4,000.00 rsd
Keramički  ispun  onlay-overlay 14,000.00 rsd
Endodontska terapija  (po seansi) 2,000.00 rsd
Retretman kanala korena zuba (po kanalu 3,000.00 rsd
Aplikacija interseansnog medikamenta 1,500.00 rsd
Reparatura proteze 1,500.00 rsd
Parcijalna akrilatna proteza 24,000.00 rsd
Totalna akrilatna proteza 24,000.00 rsd
Podlaganje proteze m.akrilatom 2,500.00 rsd
Fleksibilna valplast proteza 40,000.00 rsd
Metalokeramička kruna 12,000.00 rsd
Metalokeramička kr. sa rubom 16,000.00 rsd
Privremena kruna 1,500.00 rsd
Cirkonijum kruna 29,000.00 rsd
Porcelanska faseta 29,000.00 rsd
Kompozitna faseta 5,000.00 rsd
Izbeljivanje zuba 12,000.00 rsd
Uklanjanje starog protetskog rada – po zubu 1,500.00 rsd
Zalivanje fisura 1,200.00 rsd
Fluorisanje zuba 2,000.00 rsd
Widmanova režanj operacija 4,500.00 rsd
Ugradnja koštanog zamenika 6,000.00 rsd
Usmerena regeneracija kosti 8,000.00 rsd
Ugradnja endoosealnog implatata 24,000.00 rsd
Terapija periimplatitisa 3,500.00 rsd
Keramička kruna na implatatu 12,000.00 rsd
Analiza ortomodela i planiranje 4,000.00 rsd
Terapija alveolitisa 2,500.00 rsd
Selektivno brušenje zuba i reokluzija 3,000.00 rsd
Izbeljivanje devitalizovanog zuba 6,000.00 rsd
Titanijumska nadogradnja u korenu zuba 6,000.00 rsd
Uklanjanje livene nadogradnje 3,500.00 rsd
Kompozitni ispun na mlečnom zubu 2,000.00 rsd