Fasete i  Krune su dve opcije za uspešnu estetsku i funcionalnu intervenciju . Posle detaljnog pregleda intraoralnom kamerom , dijagnostičkim svetlom i po potrebi niskoemisionom radiografijom možemo odrediti najbolje rešenje za svaki pojedinačni zub.

Fasete su prvi izbor kod zuba koji imaju nepravilan oblik i položaj , u neskladnom odnosu zuba u nizu i kada se želi promeniti boja zuba.

Krune se izrađuju u slučajevima kada je zub oštećen ili razoren karioznim procesom, kod preloma većeg dela zuba, kod zuba sa velikim ispunima ili nadogradnjom u korenu.

Potpun funkcionalni i estetski savršen efekat kod kruna i faseta postižemo primenom najpreciznijih metoda preparacije i izradom u CAD CAM tehnologiji

Ovako uradjeni radovi imaju lepotu koja je skladna ,odaje utisak prirodnosti i traje dugi niz godina.

IZRADA KRUNA I FASETA I BELJENJE ZUBA

PRE

FASETE I KRUNE

POSLE

Krune se izradjuju se od porcelana na osnovi od cirkonijuma ili E max pressa. Ovi materijali imaju čvrstinu i  transparentnost a na njima  se može postići izuzetna estetika. Uz pravilnu negu i održavanje prosečni vek bezmetalnih kruna  je izmedju 10 i 20 godina .

PRE

PRE

POSLE

POSLE

Fasete imaju prednost zato što je brušenje zuba minimalno ili se mogu uraditi u pojedinim slučajevima i bez brušenja  Pre izrade faseta se proverava odnos gornjih i donjih zuba , stepen abradiranosti i  bruksizma kako bi se ocenili faktori koji  utiču na njihovu izradu . Fasete ili viniri kako se još nazivaju se izradjuju od veoma tankog  sloja porcelana ,debljine oko 0,5 milimetara na E Max osnovi ili od čistog feldspatnog porcelana  Njihova izrada zahteva veliko iskustvo stomatologa , precizan rad u  pripremi zuba i kreativnost tehničara kako bi se dobio prirodan izgled i estetika.

PRE

POSLE

Porcelanske fasete daju pravilan  oblik i lepu boju zubima

PRE

PRE

POSLE

POSLE

Boja prirodnih zuba se može izbeljivanjem potpuno uskladiti sa odabranom bojom faseta

Posle pripreme zuba i uzimanja otisaka izradjuju se privremene fasete a nakon 7 do 10 dana se postavljaju stalne fasete. Kontrola i eventualno mikro doterivanje se vrši posle nekoliko dana. Redovne kontrole i poliranja se rade na 12 meseci i uz pravilnu negu i higijenu fasete zadržavaju svoju lepotu dugi niz godina.

PRE

PRIPREMA  ZUBA

POSLE

Kod izrade faseta koristimo digitalno planiranje i CAD CAM tehnologiju kao osnovu za kreativnu i estetsku individualizaciju

PRE

POSLE

Boja i stepen trenspatentnosti se proveravaju u  laboratoriji i u ordinaciji pre definitivnog postavljanja