Pre

POSTAVLJENI IMPLANTATI

POSLE

KERAMIČKE KRUNE NA IMPLANTATIMA

POSTAVLJENI IMPLANTATI

BEZMETALNA KERAMIKA NA IMPLANTATIMA

POSTAVLJENI IMPLANTATI U DONJOJ VILICI

KERAMIČKI MOST NA IMPLANTATIMA

NADOKNADA  ZUBA U BOČNOJ REGIJI

KOMPLETNA REKONSTRUKCIJA U GORNJOJ I DONJOJ VILICI IMPLANTATIMA I KERAMIČKIM MOSTOM

KOMPLETNA REKONSTRUKCIJA GORNJE VILICE SA LOKATORIMA

REKONSTRUKCIJA DONJE VILICE NA LOKATORIMA

KERAMIČKI MOST NA IMPLANTATIMA