Moderni terapijski pristup pri preparaciji podrazumeva minimalnu intervenciju uz očuvanje zubne supstance.

Za rekonstrukciju upotrebljavamo najnovije bioaktivne materijale koji obnavljaju zubnu gleđ, ostvaruju hemijsku vezu  sa zubom, ojačavaju ga i štite od daljih oštećenja. Kompozitni materijali  koje koristimo su proizvedeni  nano tehnologijom  sa visokim sadržajem porcelanskog punioca koji omogućava da svetlost prolazi kroz kompozit i prirodno se reflektuje.

PRE

POSLE

Dobar adhezivni aspekt i rubno zatvaranje između ispuna i zuba osiguravaju dugotrajnost ovih radova visoke estetike .

Vreme potrebno za izradu ispuna je skraćeno , što predstavlja pogodnost i olakšanje u radu za stomatologa i veći komfor  za pacijenta . Više vremena posvećujemo usavršavanju estetike ispuna. Na kontrolama vidimo da tokom vremena ispuni zadržavaju boju i transparentnost .

Porcelanski inlej

Izrađuju se u laboratoriji na osnovu otiska pripremljenog zuba. Odlikuju se izuzetnom preciznošću, prirodnim izgledom i rade se u CAD CAM tehnologiji od čistog porcelana i adhezivno se spajaju sa zubom. Predstavljaju najbolji izbor za veće rekonstrukcije kod bočnih zuba.

Porcelanski inleji se usklađuju sa bojom i transparencijom zuba