Moderna oprema  predstavlja preduslov i osnovu sigurnih, uspešnih i bezbolnih intervencija.
Savremena tehnologija je nezamenjiva u radu jer pruža nove mogućnosti, značajno povećava efikasnost i skraćuje vreme tretmana.

STERILIZACIJA

Sterilizacija instrumenata se sprovodi uz upotrebu najsavremenijih aparata koji omogućavaju potpuno siguran i standardizovan proces. Radi se po svim protokolima koji su postavljeni od strane FDI – Federation Dentaire Internationale. Sterilizacija se odvija u tri ciklusa: instrumenti se dezinfikuju 30 minuta a potom sledi ultrazvučno čišćenje. Završna faza je sterilizacioni ciklus u kasetnim autoklavima (STATIM 5000) .Autoklavi koje koristimo rade sa kompjuterski regulisanim parametrima i praćenjem procesa sterilizacije (temperatura od 134°C pri pritisku od 2,5 bara). Svaki ciklus sterilizacije se uvek kontroliše multiparametarskim test indikatorima i vodi se evidencija dnevna evidencija kao i redovna kontrola svih aparata.

KVARCNI STERILIZATOR

Postiže temperaturu kvarca do 350°C i upotrebljavamo ga za sterilizaciju pribora za čišćenje instrumenata .Sigurnost u radu i bezbednost naših pacijenata je uvek prioritet. Zaštita je maksimalna jer upotrebljavamo apsolutno sterilne instrumente i sav prateći pribor .

 Beldent Stomatološka ordinacija Beograd

UV SVETLO I STERY AIR

Ultravioletni zraci imaju baktericidno dejstvo tako da u sterilizacionom bloku imamo ugradjeno UV svetlo

koje je ukljuceno tokom svake sterilizacije.

STERY AIR  Hepa filteri koje imamo u aparatu za preciscavanje  vazduha zadrzavaju bakterije i viruse obezbedjuju

nam sterilan vazduh u ordinaciji.

LASER

Upotreba lasera u savremenoj stomatologiji je u stalnom porastu poslednjih decenija jer je izuzetno efikasan u terapiji parodontopatija i svih ostalih patoloških procesa. U našoj praksi koristimoDual core laser sa kontinuiranim i pulsnim delovanjem od 800 do 1200nm koji omogućava efikasan tretman svih površinskih i dubinskih lezija u ustima, kao i zapaljenskih procesa zubne pulpe. Veoma širok spektar i frekventni opseg lasera, dualni režim rada i specifične radne sonde nam omogućavaju efikasne intervencije i terapiju velikog broja oboljenja.

INTRAORALNA KAMERA

Omogućava digitalizovano uvećanje, detaljan pregled, identifikaciju i prezentaciju stanja zuba i mekih tkiva. Uvek je koristimo pri prvom pregledu kao i kod nedostupnih i nepreglednih zona. Mogućnost registrovanja i snimanja ima veliki značaj u komunikaciji.

DIAGNO LIGHT

Otkrivanje karijesa u početnim stadijumima i patoloških promena u predelima između zuba ima veliki terapijski znacaj.
Svetlo koje emituje uredjaj prodire kroz zubnu gleđ nam omogućava kompletan, potpun pregled i jasnu dijagnozu.

FIBEROPTIČKO LED SVETLO

Svi naši radni instrumenti su opremljeni led osvetljenjem tako da pri intervencijama imamo jasno i pregledno radno polje. Sve hirurške intervencije se obavljaju uz led osvetljenje na radnim instrumentima i upotrebu mikroskopskog uvećanja. Takodje se upotrebljava i kod preciznih preparacija za fasete i porcelanske krune.

GENDEX eHD PLATINIUM

Digitalizovano snimanje zuba sa najnovijim softverom nam daje precizan dijagnostički status  i omogućava praćenje  svih stadijuma lečenja. Digitalni rendgen aparat  koristi senzor koji prenosi sliku direktno na monitor kompjutera. Veći snimak i izuzetna oštrina slike omogućavaju da se uvećaju pojedini delovi zuba i analiziraju u histogramu. Određivanje gustine koštanih i zubnih tkiva i digitalna odontometrija  su osnova za kompjutersko planiranje intervencija u implantologiji.

AUTOMATSKO UKLANJANJE MOSTOVA

Novina u terapiji koju pruža naša ordinacija je mašinsko uklanjanje fiksnih radova, kruna i mostova bez njihovog oštećenja. Anthogyr® Safe Relax® aparat omogućava da se fiksni rad relativno brzo i bezbolno rascementira, što znači da se dalje može koristiti nakon lečenja zuba ili, ukoliko se zbog dotrajalosti izrađuje nova fiksna nadoknada, stara se moše koristiti kao privemeni zaštitni rad.

APEKS LOKATOR I ENDO PROŠIRIVAČI

Endodontska terapija zuba podrazumeva precizan i pažljiv rad kako bi se osigurao trajan terapijski uspeh. Apeks lokator omogućava da se prilikom obrade tačno odredi dužina kanala korena kako bi on bio obrađen i zub nakon lečenja adekvatno i potpuno ispunjen. Endo mašinske proširivače koristimo zato što značajno skraćuju vreme tretmana što je trend u savremenoj endodonciji.