Visoki zahtevi za estetskim bezmetalnim restauracijama sve više uvode CAD CAM tehnologiju u svakodnevnu upotrebu.

Laser prilikom skeniranja prelazi 300 000 tačaka u minuti. Precizno odmereni parametri se kompjuterski obrađuju dajući trodimenzionalnu sliku i automatski se ugrađuju u celokupan model. Specifičan i precizan postupak preparacije zuba omogućava skeniranje, 3D softversku obradu i virtuelno planiranje krunica faseta i mostova koji se izrađuju u laserskom frez centru od čistog porcelana na podstrukturi od cirkonijuma. Materijali koje koristimo za izradu kruna i faseta su po svojim karakteristikama u estetici i biokompatibilnosti usavršeni tako da po fizičkim osobinama često nadmašuju prirodne zube.

CAD/CAM tehnologija nam omogućava da estetske krune, inleje i fasete možemo uraditi u jednom danu procesom skeniranja i kompjuterski kontrolisanog rezanja. Kontrola nad oblikom, bojom i estetskim izgledom je potpuna i sve se izradjuje od najfinijeg čistog porcelana.

Intervencija u jednom danu