Lečenje kanala korena          Endodonski tretman

Lečenje se izvodi postupkom koji je efikasan i bezbolan. Mehanički, Ni-Ti instrumentima se čisti kanal korena i dezinfikuje . Prošireni i izlečeni kanal se ispunjava biokompatibilnim ispunom i gutaperka poenom. U zavisnosti od kompleksnosti zuba koji se leči tretman se radi u jednoj ili više poseta. Ovako lečeni zubi imaju trajnost kao i ostali zubi ukoliko se nakon lečenja uradi adekvatna restauracija ili kruna na njima. Najčešće se posle lečenja  ojačavaju titanijum ili fiberglas nadogradnjom  i ispunjavaju adhezivno povezanim kompozitom  a potom  definitivno rekonstruišu. Precizni aparat za odredjivanje dužine kanala korena /apex lokator / ,nisko emisiona radiografska snimanja i endo mašinski proširivači se uvek koriste  i doprinose skraćenju vremena tretmana.

PRE

POSLE