Dr Momčilo Prelević, DDS

Završio III Beogradsku Gimnaziju. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1984.
Radno angažovanje, staž 1985. VMA Beograd, 1986. Ljubljana. Studijski boravak i usavršavanje na Harvard univerzitetu, Boston  USA 1989.
Zaposlen u  Italijansko-Švajcarskoj klinici ‘Yosca srl.’ Salerno, Italia od 1992 do 1996.
Sertifikat iz oblasti osealnih implantata Classimplat 2003.
Učesnik programa kontinuirane edukacije u organizaciji Academy of General Dentistry 2005. i 2006 . Estetska stomatologija, edukacija University Insubria Varese, Italija, 2008  Završen specijalizovani kurs iz 3D kompjuterski vođene implantologije, prof. dr Guido Schiroli 2012. Učešće na kongresima World Dental Assotiation, Milano 1991, Barselona 1998, Singapur 1990, Beč 2002., Pariz 2013.

Članstvo u stručnim organizacijama:

 • Srpsko Lekarsko Društvo- Implantološka sekcija
 • ADA American Dental Assotiation
 • EDI European Assotiation of Dental Implantologist
 • SOLAS Society of Oral Laser Application

Publikovani stručni radovi:

“Protokol opterećenja i održavanja implantata”, ” Automatic Bridge Remover – korak napred u stomatološkoj praksi”, “Komunikacija sa pacijentom kao osnov implantološkog tretmana”, “Rekonstrukcija molara na dva implantata”, “Multidisciplinarni uvod u implantološku terapiju”.

Dr Vitor Savković, DDS

Diplomirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2012 godine.
Iskustvo u radu sa pacijentima stekao u Stomatološkoj poliklinici “Stari grad“.
Ima više objavljenih stručnih tekstova na polju kontinuirane medicinske edukacije.
Dodatna edukacija na polju endodontske terapije kroz sertifikovane kurseve i posvećenost pedodonciji, radu sa decom.

Sertifikovani kurs Terapija folijama i repozicioniranje .
Izrada ortodontskih modela i pomeranje zuba unapredjenom Invisalign tehnikom.
Stručni konsultant i edukator Dijabetološkog saveza Srbije.
Govori tečno engleski jezik.

Članstvo u stručnim organizacijama:

 • Stomatološka komora Srbije
 • Dijabetološki savez Srbije
 • Dental Tribune Study Club
 • SOLAS-Society of Oral Laser Application

Doc Dr Željko Milosavljević, DDS, PhD

Specijalista ortodoncije, Doktor stomatoloških nauka i Docent na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
Renomirani ekspert, univerzitetski predavač i autor mnogobrojnih studija iz oblasti fiksne ortodoncije i savremene terapije. Dr Milosavljević je usmeravao svoj rad i doktorirao u oblasti lečenja malokluzija vilica koje podrazumevaju najsloženije terapijske zahvate. Koristeći moderne i usavršene tehnike postiže izuzetne rezultate u kratkom vremenu i potpuni uspeh u tretmanu svih ortodontskih nepravilnosti.

Članstvo u stručnim organizacijama:

 • EOS European Academy of Orthodontics
 • ESCD European Society of Cosmetic Dentistry
 • ACE Academy of Comprehensive Esthetics

Stručni saradnik BelDent ordinacije od 2004. god.